do pobrania:
REGULAMIN I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
im. ROMUALDA TWARDOWSKIEGO


otwórz plik pdf -

(najnowsza aktualizacja - 14.02.2017)

 

   
 
Protokół konkursu "Mistrz Twardowski" 

test kat. teor. wraz z prawidłowymi rozwiązaniami 

 

   
 


Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Romualda Twardowskiego w Puławach

zaprasza 
uczniów szkół muzycznych regionu Lubelskiego, Mazowieckiego, Świętokrzyskiego i Podkarpackiego do udziału w
 VII Monograficznym Konkursie poświęconym
życiu i twórczości Romualda Twardowskiego


„Mistrz Twardowski”


Konkurs odbędzie się w dniu 22 marca 2016 r. 
w PSM I st. im. R. Twardowskiego w Puławach 
w następujących kategoriach:

1/teoretyczna 
2/instrumentalna
(szczegóły w załącznikach)

Zgłoszenia uczniów prosimy nadsyłać do dnia 04 marca 2016 r.
na adres szkoły lub mailowo:

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia 
ul. Partyzantów 46 
24-100 Puławy


(z dopiskiem „Mistrz Twardowski”)

Konkurs zorganizowany pod patronatem:

Stowarzyszenia Autorów ZAiKS 
Przewodniczących Rady Miasta Puławy
Wójta Gminy Puławy

Organizatorzy konkursu: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Puławach, Wydawnictwo „Pani Twardowska” w Warszawie 

-----------------------------------------------------------------------------

załączniki do pobrania *.pdf (Acrobat Reader):  strona tytułowa kliknij, zeby otworzyć

zał.1) - regulamin, kat. teor. kliknij, zeby otworzyć   zał.2) - regulamin, kat. instr. kliknij, zeby otworzyć

Harmonogram konkursu -  otwórz pdf
(ostatnia aktualizacja: 15.03.2016, godz. 14:00)

   
 
   
 


Wyniki konkursu „Zespoły Rodzinne i nie tylko” - 11.06.2015 r.

do pobrania plik *.pdf

   
 
 


PROTOKÓŁ JURY VI REGIONALNEGO KONKURSU MONOGRAFICZNEGO 
"RAZEM Z FRYDERYKIEM" - Puławy 25 marca 2015 r

do pobrania plik *.pdf kliknij, żeby otworzyć pdf

PROTOKÓŁ JURY 
VI Konkursu Monograficznego
„RAZEM z FRYDERYKIEM”

Dnia 25 marca 2015r. w PSM Ist. im. R. Twardowskiego w Puławach odbył się VI Konkurs Monograficzny „Razem z Fryderykiem” – poświęcony w tym roku: życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz kompozytorów polskiego romantyzmu. 
Organizatorami imprezy były: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Puławach oraz Wydawnictwo „Pani Twardowska”. 
Patronat honorowy nad muzycznym wydarzeniem objęli: Prof. Romuald Twardowski, oraz Zbigniew Śliwiński - Przewodniczący Rady Miasta Puławy i Wójt Gminy Puławy – Krzysztof Brzeziński.
Konkurs obecny był w następujących mediach: w Radiu Lublin; Radiu Puławy 24; w Telewizji Puławy 24; w Miejskim Serwisie Informacyjnym „Nasze miasto”; oraz w tygodnikach: „Wspólnota puławska” i „Teraz Puławy”. 

Do konkursu zgłoszono 37 uczniów z 10 szkół muzycznych: 
z Lublina, Radomia, Kozienic, Starachowic, Tomaszowa Lubelskiego, Radzynia Podlaskiego, Ruszkowic i Puław. 

Konkurs przeprowadzony został w 2 kategoriach: instrumentalnej oraz teoretycznej. W kategorii instrumentalnej wydzielono 3 grupy: 

I - soliści z klas od 1 do 3 cyklu 6-letniego oraz 1 i 2 cyklu 4-letniego, 
II - soliści z klas IV –VI cyklu 6-letniego oraz III –IV cyklu 4- letniego,
III – zespoły.

Do oceny uczestników powołano 2 odrębne składy jury. 

W kategorii instrumentalnej
JURY w składzie: 

- przewodniczący: prof. Romuald Twardowski- kompozytor, 
patron PSM Ist. w Puławach, wykładowca UMFC w Warszawie; 
- prof. Andrzej Wróbel, UMFC w Warszawie
- dr Aleksandra Kowalik-Burdzy – adiunkt UMFC w Warszawie; 

podczas przesłuchań otwartych, oceniało prezentacje 20 solistów oraz 
2 zespołów instrumentalnych i postanowiło przyznać następujące nagrody:

w grupie I

I miejsce: nie przyznano

II miejsce: (ex aequo) 

Wesołowska Sandra - kl. III cyklu sześcioletniego, Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu,
naucz. Tomasz Szczepanowski

Blicharz Justyna - kl. II cyklu czteroletniego, Szkoły Muzycznej I i II st. im. W. Lutosławskiego w Lublinie, naucz. Krzysztof Serweta 

III miejsce

Kopeć Hanna - kl. III cyklu sześcioletniego, Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. R. Twardowskiego w Puławach, naucz. Elżbieta Sokół


w grupie II

I miejsce

Wachowiec Maciej - kl. V cyklu sześcioletniego, Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. R. Twardowskiego w Puławach, naucz. Elżbieta Sokół

II miejsce: (ex aequo) 

Kozakiewicz Ignacy 
- kl. V cyklu sześcioletniego, Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu, naucz. Paweł Filipiak

Twardowska Vittoria - kl. V cyklu sześcioletniego, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie, naucz. Katarzyna Kostrzewa

III miejsce: (ex aequo) 

Polański Alan - kl. III cyklu czteroletniego, Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. K. Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim, naucz. Tomasz Wojtaś

Bednarska Daria - kl. IV cyklu sześcioletniego, Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. R. Twardowskiego w Puławach, naucz. Maria Grabiec

Wyróżnienie:

Krześniak Agata - kl. V cyklu sześcioletniego Szkoły Muzycznej I st. w Kozienicach, naucz. Teresa Makowiecka-Hanke

w grupie III – zespoły instrumentalne 

I miejsce: nie przyznano 

II miejsce: Duet perkusyjny „Kacper 2”:
Kacper Matejek - kl. V cyklu sześcioletniego
Kacper Chmielewski - kl. IV cyklu czteroletniego Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. R. Twardowskiego w Puławach, naucz. Piotr Wróblewski

III miejsce: Duet fortepianowy: 
Kinga Filip - kl. III cykl czteroletni
Kornelia Filip - kl. IV cykl sześcioletni
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. R. Twardowskiego w Puławach
naucz. Magdalena Strońska, Rafał Maciąg 


W kategorii teoretycznej, JURY w składzie: 

- przewodnicząca: Alicja Twardowska - Wydawnictwo „Pani Twardowska”,
- oraz nauczyciele uczestników konkursu 

w oparciu o uzyskaną punktację z testów, mających sprawdzić wiedzę o Fryderyku Chopinie i wybranych kompozytorach polskiego romantyzmu wśród przybyłych 15 uczestników, ustaliło następujący podział nagród i wyróżnień: 

I miejsce: Natalia Łaszcz - kl. VI/6lcn Państwowej Szkoły Muzycznej 
I st. im. Romualda Twardowskiego 
w Puławach, nauczyciel Beata Fabiańska 

II miejsce: (ex aequo)

Jakub Sokołowski - kl. IV/ 6 Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach Szkoły Muzycznej Ist. im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach nauczyciel - Krzysztof Porębski

Maja Golubiec - kl. V/6 Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach, nauczyciel Beata Fabiańska

III miejsce

Aleksandra Przygoda - kl.VI/6 Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Feliksa Rybickiego w Starachowicach, nauczyciel Aleksandra Skowrońska 

Wyróżnienia otrzymali : 

Natalia Domagalska - kl.VI/6 Państwowej Szkoły Muzycznej Ist. im. Romualda Twardowskiego w Puławach nauczyciel: Beata Fabiańska

Małgorzata Kwapisz- kl. VI/6 Państwowej Szkoły Muzycznej I st.im. Feliksa Rybickiego 
w Starachowicach, 
nauczyciel : Aleksandra Skowrońska

Alicja Oczkowska - kl. VI/6 Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Feliksa Rybickiego w Starachowicach
nauczyciel : Aleksandra Skowrońska

Urszula Śliwa kl.V/6 Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
im. Feliksa Rybickiego w Starachowicach
nauczyciel : Aleksandra Skowrońska

Barbara Mazur kl.III/4 Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Andrzeja Cwojdzińskiego 
w Tomaszowie Lubelskim, 
nauczyciel: Ewa Pudełko


Wszystkim uczestnikom VI Konkursu Monograficznego „Razem z Fryderykiem” zostały wręczone dyplomy uczestnictwa oraz pamiątki promujące miasto, i gminę Puławy. Zwycięzcom konkursu przyznano dyplomy laureata oraz nagrody ufundowane przez wydawnictwo ”Pani Twardowska”, Konstantego Andrzeja Kulkę, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Fortepianu EPTA Poland, oraz Urząd Miasta Puławy i Gminę Puławy
W podsumowaniu Jury stwierdza, że uczniowie, biorący udział w konkursie wykazali się wysokim poziomem wykonawstwa i dobrym zrozumieniem strony interpretacyjnej utworów. Przesłuchania konkursowe oraz turniej wiedzy teoretycznej pozwoliły młodzieży lepiej zapoznać się z twórczością polskich kompozytorów epoki romantyzmu.
Dyrekcja, pedagodzy i pracownicy PSM I st. w Puławach z zaangażowaniem czuwali nad porządkiem i życzliwą atmosferą podczas konkursowych zmagań i dbali o sprawny ich przebieg.
Jury uważa, że Konkurs Monograficzny powinien mieć swoje dalsze edycje, pomagając w wyszukiwaniu utalentowanej młodzieży, wspierając jej artystyczny rozwój, a także promując miasto Puławy i tutejszą szkołę muzyczną.

Na tym protokół zakończono. 

Protokolant 
Przewodniczący jury
Dorota Kapica-Kośmińska Prof. Romuald Twardowski

 Puławy, dnia 25 marca 2015 r.

 

   
 
VI monograficzny konkurs
poświęcony życiu i twórczości 
F. Chopina oraz kompozytorów polskiego romantyzmu „Razem z Fryderykiem” 
- Puławy 25 marca 2015 r.


KOLEJNOŚĆ PRZESŁUCHAŃ UCZESTNIKÓW

KATEGORIA INSTRUMENTALNA – SOLIŚCI

Grupa I 
(godz. 11.00-11.30) 

1. LIVA SLESARE 
2. HANNA KOPEĆ 
3. AGATA REJCZAK 
4. SANDRA WESOŁOWSKA
5. JUSTYNA BLICHARZ 

Grupa II
(godz. 11.30-13.15)

6. DARIA BEDNARSKA 
7. KORNELIA FILIP 
8. KLAUDIA GAŁĄZKA 
9. KAMILA KOŁODZIEJCZYK 
10. MACIEJ WACHOWIEC 
11. MATEUSZ WACHOWIEC 
12. IGNACY KOZAKIEWICZ 
13. AGATA KRZEŚNIAK 
14. WERONIKA SŁOMKA 
15. VITTORIA TWARDOWSKA 
16. KINGA FILIP 
17. KLAUDIA JĘDRYCH
18. SARA KUSZYK 
19. HANNA NIERÓBCA
20. ALAN POLAŃSKI 


KATEGORIA INSTRUMENTALNA – ZESPOŁY
(godz. 13.15-13.30)

21. KINGA FILIP, KORNELIA FILIP 
22. KACPER MATEJEK, KACPER CHMIELEWSKI

KONKURS TEORETYCZNY
początek godz. 11:30

uczestnicy:

KACPER BRODECKI
JAKUB SOKOŁOWSKI
NATALIA ŁASZCZ
KLARA GRUDZIEŃ
NATALIA DOMAGALSKA
MAJA GOLUBIEC
MAŁGORZATA KWAPISZ
ALICJA OCZKOWSKA
ALEKSANDRA PRZYGODA
URSZULA ŚLIWA
JULIANNA DRZAZGA
JULIA JODŁOWSKA
BARBARA MAZUR
WIKTORIA SZPINDOR
KINGA CIOŁKO

- PRZERWA OBIADOWA (godz. 13.30-16.30)

- OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ KONCERT LAUREATÓW
(godz. 16.30)

PLIKI z INFORMACJAMI:

harmonogram dnia konkursowego -  *.pdf

lista uczestników (konkurs instrumentalny) - *.pdf

lista uczestników (konkurs teoretyczny) - *.pdf


   
 


Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Romualda Twardowskiego w Puławach


zaprasza

uczniów szkół muzycznych I stopnia regionu Lubelskiego, Mazowieckiego, Małopolskiego i Podkarpackiego do udziału w VI monograficznym konkursie poświęconym życiu i twórczości F. Chopina oraz kompozytorów polskiego romantyzmu
„Razem z Fryderykiem”

Konkurs odbędzie się 25 marca 2015 r. w Puławach w następujących kategoriach:
      1/ teoretyczna
      2/ instrumentalna

poniżej regulamin konkursu wraz załącznikami (karty zgłoszenia uczestników)

kliknij żeby otworzyć dokument *.pdf

Udostępniamy również materiały bibliograficzne przekazane przez Panią Alicję Twardowską, red. naczelną wydawnictwa "Pani Twardowska", współorganizatora konkursu: 

materiały 1 - kliknij żeby otworzyć dokument *.pdf

materiały 2 - kliknij żeby otworzyć dokument *.pdf


   
 


Szkolny Konkurs „Zespoły Rodzinne i nie tylko”
w Państwowej Szkole Muzycznej I st.
im. R. Twardowskiego w Puławach

16.06.2014 r.

Protokół konkursu -

Dnia 16 czerwca 2014 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Romualda Twardowskiego w Puławach odbył się szkolny konkurs gry zespołowej „Zespoły Rodzinne i nie tylko”.
Celem konkursu było:
- umożliwienie uczniom możliwości wspólnego muzykowania, 
- rozwijanie umiejętności współdziałania i współodpowiedzialności na scenie, 
- skłonienie pedagogów do poszukiwania nowej literatury, będącej 
  urozmaiceniem programu nauczania, 
- rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania, będącego punktem wyjścia do
  kształcenia wrażliwości na dźwięk, 
- doskonalenie warsztatu instrumentalnego (precyzja rytmiczna, jednolita 
  artykulacja),

W konkursie wzięło udział 21 zespołów, co stanowi 47 uczniów.

Jury w składzie:
Przewodnicząca: 
Stanisława Małgorzata Ziemnicka – dyrektor szkoły

Członkowie:
Magdalena Cyran
Elżbieta Sokół
Magdalena Strońska
Maria Grabiec
Rafał Maciąg
Ariel Lichaczewski

postanowiło przyznać nagrody w 2 kategoriach: duety fortepianowe i zespoły kameralne. 


W kategorii duety fortepianowe jury przyznało:

Wyróżnienie:

Małgorzata Makoś kl. 1/4
Nathanael Dike kl. 1/6
Gradecki – „Lody” 
Nauczyciel: Magdalena Strońska

Liva Slesare kl. 1/6
Angelika Synowiec kl. 1/6
F. Emonts (oprac.) – „Rosyjska melodia ludowa”
Nauczyciel: Magdalena Cyran

Milena Kowalik kl. 2/6
Anna Żyła kl. 2/6
A. Rowley – „Marsz Szkocki”
Nauczyciel: Magdalena Strońska

Maja Jeżak kl. 3/6
Kamila Golba kl. 3/6
F. Emonts (oprac.) – Melodia walijska „Deep the Silence”
Nauczyciel: Magdalena Cyran

Szymon Łabędziewski kl. 4/6
Grzegorz Musiatowicz kl. 5/6
R. Twardowski – „Z Nowego Orleanu”
Nauczyciel: Magdalena Strońska

Amelia Sulej kl. 2/6
Szymon Kuta kl. 2/6
W.A. Mozzart – „Wiosna”
Nauczyciel: Kamil WęgorekKwartet Saksofonowy
Łukasz Koter kl. 2/4
Julia Bocianowska kl. 2/4
Aleksandra Raniuszek kl. 2/4
Przemysław Majek kl. 1/4
J. Lenon – THE BEATLEES „Yesterday”
Nauczyciel: Ariel Lichaczewski

Duet (saksofon tenorowy i fortepian)
Judyta Koter kl. 2/4
Łukasz Koter kl. 2/4
K. Gluck – „Taniec
Nauczyciel: Elżbieta Sokół, Ariel Lichaczewski

Kwartet skrzypcowy
Natalia Łaszcz kl. 5/6
Barbara Wójcik kl. 4/6
Julia Bednarska kl. 3/6
Jan Netczuk kl. 3/6
W. Lutosławski – „Gaik” i „Zalotny”
Nauczyciel: Wiesław Bednarz

Duet perkusyjny
Kacper Chmielewski (marimba) kl. 3/4
Kacper Matejek (ksylofon) kl. 4/6
J.S. Bach – Inwencja nr 13
Nauczyciel: Piotr Wróblewski

Nagroda specjalna za wykonanie partii primo:

Klaudia Jędrych kl. 2/4
E. Grieg – „Taniec norweski nr 2”
Nauczyciel: Rafał Maciąg


III Nagroda:

Maja Zawadzka kl. 2/6
Bartłomiej Masiak kl. 2/6
A. Różycki – „Mazur”
Nauczyciel: Magdalena Strońska

Piotr Musiatowicz kl. 2/6
Grzegorz Musiatowicz kl. 5/6
A. Diabelli – Sonatina G-dur, cz. III Rondo
Nauczyciel: Magdalena Strońska

Liva Slesare kl. 2/4
Angelika Synowiec kl. 4/6
J. Garścia – Mała suita op. 18
Nauczyciel: Magdalena Strońska


II Nagroda:

Hanna Kopeć kl. 2/6
Sara Kuszyk kl. 2/4
A. Diabelli - Andante
Nauczyciel: Elżbieta Sokół

Kinga Filip kl. 2/4
Kornelia Filip kl. 3/6
K. Stromenger – „Etiuda we dwoje”
Nauczyciel: Magdalena Strońska, Rafał Maciąg

Martyna Łopuszyńska kl. 4/6
Julia Kramek kl. 6/6
L. Zett – „Mroczny jeździec”
Nauczyciel: Magdalena Cyran

Duet akordeonowy
Bartłomiej Lipski kl. 2/6
Franciszek Staniak kl. 2/6
Melodia ludowa „Polka”
Nauczyciel: Bogdan Lipiński


I Nagroda:

Maciej Wachowiec kl. 3/6
Mateusz Wachowiec kl. 3/6
S. Joplin - Ragtime
Nauczyciel: Elżbieta Sokół

Trio saksofonowe
Alicja Rzepka kl. 3/4
Milena Salamandra kl. 2/4
Mikołaj Sułek kl. 1/4
I. Moscheles – „Rondo Pastorale”
Nauczyciel: Ariel Lichaczewski

Trio fletowe
Julia Jarska kl. 3/6
Izabela Gawęda kl. 4/6
Daria Bednarska kl. 3/6
H. P. Keuning – „Crazy flutes”
Nauczyciel: Maria Grabiec


Jury zwraca uwagę na liczny udział uczniów. Widoczne jest duże zaangażowanie nauczycieli i rodziców, za co należą się wszystkim szczególne podziękowania.
Jury zwróciło uwagę na wysoki poziom wykonywanych utworów Witolda Lutosławskiego oraz naszego patrona Romualda Twardowskiego.
Szczególną uwagę zwrócono na zespoły rodzinne.
Dyrekcja dziękuje również P. Elżbiecie Sokół, która zajęła się organizacją tego wydarzenia. Na tym protokół zakończono.
Protokołował: Ariel Lichaczewski


Przewodniczący Jury (podpis)

   
 


Ze śpiewem do szkoły
XII konkurs piosenki 
Puławy 13 maja 2014 r.

Protokół konkursu -


Regulamin konkursu i karta uczestnictwa -

Cele konkursu:

- popularyzacja śpiewu jako jednej z form wychowania muzycznego w szkole,
- popularyzacja piosenek dziecięcych i młodzieżowych w środowisku,
- wymiana repertuaru i doświadczeń między nauczycielami,
- prezentacja wyników pracy nauczycieli szkół,
- nawiązanie współpracy między Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia w Puławach a innymi szkołami,
- promocja szkoły w środowisku.

Regulamin:

- w konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież szkół podstawowych i gimnazjów,
- w czasie konkursu mogą zaprezentować jedną lub dwie piosenki o zróżnicowanym charakterze o łącznym czasie trwania do 4 minut,
- dzieci i młodzież mogą wykonać piosenki bez akompaniamentu lub z akompaniamentem,
- wykonawcy śpiewają solo.

Powołane przez organizatorów jury oceniać będzie:
- poprawność wykonania,
- dobór repertuaru,
- ogólne wrażenie artystyczne prezentacji. 

Nagrody:

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Osoby, które zajmą trzy pierwsze miejsca będą mogły uczęszczać do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. bez badania przydatności i będą mogły pobierać naukę na dowolnie wybranym instrumencie.

Wypełnione druki prosimy składać do 7 maja w sekretariacie szkoły lub prosimy przesłać na adres:

PSM I st. im. Romualda Twardowskiego w Puławach
24-100 Puławy
ul. Partyzantów 46

Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzygają organizatorzy. Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu 81 8885850
Konkurs odbędzie się 13 maja o godzinie 9.15 w Sali Widowiskowej PSM I st. w Puławach ul Partyzantów 46

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.


   
 


Protokół Jury V Regionalnego Konkursu Monograficznego
poświeconego życiu i twórczości
Jana Sebastiana Bacha i jego rodziny
„WOKÓŁ RODZINY BACHÓW”


Dnia 10 kwietnia 2014r. w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. R. Twardowskiego w Puławach odbył się V Regionalny Konkurs Monograficzny „Wokół rodziny Bachów” – poświęcony w tym roku: życiu  i twórczości Jana Sebastiana Bacha oraz jego rodziny. 
Organizatorem imprezy była Państwowa Szkoła Muzyczna Ist. im. Romualda Twardowskiego w Puławach, współorganizatorami natomiast - Centrum Edukacji Artystycznej w Lublinie i Wydawnictwo „Pani Twardowska”.  
Nagrody w konkursie ufundowali: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Fortepianu EPTA Poland, Urząd Miasta Puławy, Gmina Puławy, Rada Rodziców przy PSM Ist. im. R. Twardowskiego w Puławach, oraz wydawnictwo „Pani Twardowska” .
Patronat honorowy nad dzisiejszym muzycznym wydarzeniem objęli: Prof. UMFC, patron naszej szkoły - Romuald Twardowski, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Fortepianu EPTA Poland, Prezydent Miasta Puławy – Janusz Grobel, Wójt Gminy Puławy – Krzysztof Brzeziński oraz Przewodniczący Rady Miasta Puławy – Zbigniew Śliwiński. 
Konkursowi patroni medialni to: Telewizja Kablowa TVK Puławy i tygodnik „Nasz region”. 

Główne cele konkursu stanowiły: - zaznajomienie uczniów z muzyką baroku, jej twórcami i stylem wykonawczym a także - rozpropagowanie twórczości wielkiego Jana Sebastiana oraz innych nieco niedocenianych kompozytorów noszących nazwisko „Bach” . Jednak niemniej istotne było budowanie wśród grona występujących oraz zaangażowanych w przygotowania konkursowe dzieci i pedagogów, poczucia odpowiedzialności i dumy z reprezentowania swej szkoły i regionu. Konkurs oczywiście dał również okazję do promowania uzdolnionej młodzieży i wymiany doświadczeń wśród nauczycieli przybyłych z różnych placówek zajmujących się kształceniem muzycznym dzieci i młodzieży. 

Do konkursu zgłoszono 67 uczniów z 15 szkół muzycznych: 
z Lublina, Radomia, Chełma, Gostynina, Kozienic, Krasnegostawu, Bełżyc, Puław, ze Starachowic, z Tomaszowa Lubelskiego, Radzynia Podlaskiego, Mysiadła, Kraśnika i Garwolina. 

Konkurs podzielony został na 2 kategorie: instrumentalną oraz teoretyczną. W kategorii instrumentalnej zostały wydzielone grupy: 
grupa I: soliści z klas I- III cyklu 6-letniego oraz I – II cyklu 4-letniego, grupa II: soliści z klas IV –VI cyklu 6-letniego oraz III –IV cyklu 4- letniego,
grupa III – zespoły.

Do oceny uczestników powołano 2 odrębne składy jury. 

W kategorii instrumentalnej, JURY w składzie: 
- przewodniczący: prof. Romuald Twardowski - kompozytor, patron PSM Ist. 
   w Puławach, wykładowca UMFC w Warszawie; 
- dr Aleksandra Kowalik-Burdzy – adiunkt UMFC w Warszawie; 
- dr Ewelina Zawiślak – adiunkt AM w Łodzi,

podczas przesłuchań otwartych, oceniało prezentacje 31 solistów oraz 2 zespołów instrumentalnych i postanowiło przyznać następujące nagrody:

w grupie I przyznano

I miejsce: Sandra Wesołowska kl II cyklu 6 letniego (fortepian)
ZSM im. Oskara Kolberga w Radomiu 
naucz. Tomasz Szczepanowski

II miejsce: (ex aequo)
Agata Rejczak kl.II cykl 6letni (fortepian) 
ZSM im. Oskara Kolberga w Radomiu 
naucz. Tomasz Szczepanowski

Daria Bednarska kl.III cyklu 6 letniego (flet)
PSM Ist. im. Romualda Twardowskiego w Puławach 
naucz. Maria Grabiec 

III miejsce: (ex aequo)
Jan Rozmanowski kl. II cyklu 4 letniego (fortepian)
SM Ist. w Garwolinie
naucz. Beata Nowicka 

Maciej Wachowiec kl. III cyklu 6 letniego 
PSM Ist. Im. Romualda Twardowskiego w Puławach
naucz. Elżbieta Sokół 

WYRÓŻNIENIA

Katarzyna Poździk kl. III cyklu 6 letniego (fortepian)
SM Ist. w Kozienicach 
naucz. Karolina Garbalska 

Hanna Kopeć kl. II cyklu 6 letniego(fortepian)
PSM Ist. Im. Romualda Twardowskiego w Puławach
naucz. Elżbieta Sokół 


Kornelia Filip kl. III cyklu 6 letniego (fortepian)
PSM Ist. Im. Romualda Twardowskiego w Puławach
naucz. Rafał Maciąg 

Kinga Filip kl. II cyklu 4 letniego (fortepian)
PSM Ist. Im. Romualda Twardowskiego w Puławach
naucz. Magdalena Strońska 

Jakub Zaremba kl. II cyklu 4 letniego (fortepian)
Miejska Szkoła Muzyczna Ist. w Gostyninie 
naucz. Piotr Wołowicz

Mateusz Wachowiec kl. III cyklu 6 letniego (fortepian)
PSM Ist. Im. Romualda Twardowskiego w Puławach
naucz. Elżbieta Sokół 

w grupie II
I miejsca: nie przyznano 

II miejsce: (ex aequo)
Krzysztof Goliszek z kl. IV cyklu 4 letniego (fortepian) 
SSM Ist. im. H. wieniawskiego w Bełżycach 
naucz. Zuzanna Boń 

Agata Krześniak z kl. IV cyklu 6 letniego (fortepian) 
SM Ist. w Kozienicach 
naucz. Teresa Makowiecka 

III miejsce: 
Tomasz Kotłowski z kl. Vi cykl 6 letni (fortepian)
Społeczna SM Ist. im. Henryka wieniawskiego w Bełżycach
naucz. Jerzy Boń

WYRÓŻNIENIA:

Sebastian Piędzia kl. IV cyklu 4 letniego (ksylofon) 
PSM I i IIst. im. I.J.Paderewskiego w Chełmie
naucz. Piotr Wróblewski 

Julia Górecka kl. III cyklu 4 letniego (fortepian)
PSM Ist. Im. Romualda Twardowskiego w Puławach
naucz. Kamil Węgorek 

Mateusz Bąkała kl. III cyklu 4 letniego (fortepian)
PSM Ist. Im. Romualda Twardowskiego w Puławach
naucz. Magdalena Strońska 


w grupie III – zespołów instrumentalnych przyznano: 

I miejsca nie przyznano

II miejsce: dla Duetu perkusyjnego „Kacper2” w składzie: 
Kacper Matejek kl. IV cyklu 6 letniego (ksylofon) 
Kacper Chmielewski kl. III cyklu 4 letniego (wibrafon)
PSM Ist. Im. Romualda Twardowskiego w Puławach
naucz. Piotr Wróblewski 

III miejsce: dla Duetu gitarowego w składzie: 
Daniel Banasiewicz kl. I cyklu 4 letniego 
Bartosz Rogoża kl. V cyklu 6 letniego
PSM Ist. Im. Romualda Twardowskiego w Puławach
naucz. Magdalena Błażejczyk 


Jury przyznało również „Dyplom Uznania” dla pana Piotra Wróblewskiego za twórcze opracowania utworów Jana Sebastiana Bacha 


Na V Regionalnym Konkursie Monograficznym „Wokół rodziny Bachów”, w kategorii teoretycznej, JURY w składzie: 

- przewodnicząca: Alicja Twardowska - Wydawnictwo „Pani Twardowska”
- Beata Fabiańska - PSM Ist. im R. Twardowskiego w Puławach
- sekretarz konkursu: Dorota Kapica-Kośmińska - PSM Ist. 
  im R. Twardowskiego w Puławach 

w oparciu o uzyskaną punktację z testów, mających sprawdzić wiedzę o Janie Sebastianie Bachu i a także znajomość jego twórczości, wśród przybyłych 31 uczestników, ustaliło następujący podział nagród i wyróżnień: 

I miejsce: 
Maja Golubiec, 
SM I st. w Kozienicach
naucz. Beata Fabiańska

II miejsce
Kinga Galewska, 
PSM I i II st im. W. Lutosławskiego w Krasnymstawie
naucz. Anna Tryniecka

III miejsce (ex aequo)
Monika Budzanowska
PSM I st. im. A. Cwojdzińskiego w Tomaszowie Lubelskim
naucz. Ewa Pudełko

Zofia Kozłowska
OSM I i II st  im. K. Lipińskiego w Lublinie
naucz. Ewa Kajak

Wyróżnienia: 
Kacper Kubiczek
PSM I st. im. F. Rybickiego w Starachowicach
naucz. Aleksandra Skowrońska

Gabriela Nowosad
PSM I st. im. A. Cwojdzińskiego w Tomaszowie Lubelskim
naucz. Ewa Pudełko

Wszystkim uczestnikom V Regionalnego Konkursu Monograficznego „Wokół rodziny Bachów” zostały wręczone dyplomy uczestnictwa oraz pamiątki promujące miasto, powiat i gminę Puławy. 
Laureaci konkursu otrzymali dyplom laureata oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców przy PSM I st. im. R. Twardowskiego, Urząd Miasta Puławy i Gminę Puławy. 


W podsumowaniu Jury stwierdza, że ku uciesze organizatorów -coroczne Konkursy Monograficzne cieszą się dużą popularnością w regionie i poza nim, o czym świadczy liczba 15 szkół, które zgłosiły swych wychowanków do uczestnictwa w naszej cyklicznej imprezie. Wszyscy uczniowie, biorący udział w konkursie wykazali się wysokim poziomem wykonawstwa i dobrym zrozumieniem strony interpretacyjnej utworów. Przesłuchania konkursowe oraz turniej wiedzy teoretycznej pozwoliły młodzieży lepiej zapoznać się z twórczością Jana Sebastiana Bacha i jego synów. Konkurs pozwolił młodym wykonawcom na kolejne sprawdzenie się na estradzie oraz przyniósł ogromną motywację do dalszej pracy zarówno pedagogom jak i ich wychowankom. 
Od strony formalnej i organizacyjnej konkurs stał na wysokim poziomie, za co należą się szczególne podziękowania dla organizatorów. Dyrekcja, pedagodzy i pracownicy PSM I st. w Puławach z zaangażowaniem czuwali nad porządkiem i życzliwą atmosferą podczas konkursowych zmagań i dbali o sprawny ich przebieg. 
Jury uważa, że Regionalny Konkurs Monograficzny powinien mieć swoje dalsze edycje, pomagając w wyszukiwaniu utalentowanej młodzieży, wspierając jej artystyczny rozwój, a także promując miasto Puławy i tutejszą szkołę muzyczną oraz stając się atrakcją kulturalną dla mieszkańców. 

Na tym protokół zakończono. Zgodność powyższego protokołu potwierdza komisja w składzie: 


Przewodniczący jury :


Sekretarz jury: 


Puławy, dnia 10 kwietnia 2014r. 

   
 


Program V Regionalnego Konkursu Monograficznego
poświęconego życiu i twórczości
Jana Sebastiana Bacha
i jego rodziny
"WOKÓŁ RODZINY BACHÓW"

Puławy - 10 kwietnia 2014 r.

 Kliknij, żeby otworzyć *.pdf  - wielkość 4,50 MB


   
 


Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Romualda Twardowskiego 
w Puławach


zaprasza uczniów szkół muzycznych I stopnia regionu Lubelskiego, Mazowieckiego, Małopolskiego  i Podkarpackiego do udziału w 
V monograficznym konkursie poświęconym życiu i twórczości 
Jana Sebastiana Bacha i jego rodziny „Wokół Rodziny Bachów”


Konkurs odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 r. w Puławach w następujących kategoriach:

1/ teoretyczna
     2/ instrumentalna

poniżej regulamin konkursu wraz załącznikami (karty zgłoszenia uczestnikow)

*.pdf

   
 
   
 


Protokół Jury
IV Regionalnego Konkursu Monograficznego poświęconego życiu i twórczości Witolda Lutosławskiego „Klasyk XX wieku”


kliknij, żeby otworzyć

12 czerwca 2013 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. R. Twardowskiego w Puławach odbył się IV Regionalny Konkurs Monograficzny „Klasyk XX wieku” – poświęcony życiu i twórczości Witolda Lutosławskiego. Organizatorem konkursu była Rada Rodziców przy PSM I st. w Puławach natomiast współorganizatorami - Centrum Edukacji Artystycznej w Lublinie, PSM I st. im. R.Twardowskiego i Wydawnictwo „Pani Twardowska”. Fundatorem nagród w konkursie była Rada Rodziców PSM I st. w Puławach, Wydawnictwo „Pani Twardowska”, Urząd Miasta Puławy oraz Piotr Szczygieł.  Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Puławy. Głównym celem konkursu było uczczenie setnej rocznicy urodzin Witolda Lutosławskiego oraz przybliżenie Jego postaci i twórczości uczniom szkół muzycznych I stopnia . Ważnym aspektem było również propagowanie wśród młodego pokolenia muzyki współczesnej i pobudzanie do jej wykonywania i słuchania. Konkurs miał także za cel promowanie utalentowanej młodzieży oraz kształtowanie w niej poczucia przynależności do szkoły i regionu. Kolejnymi , niemniej ważnymi zamierzeniami organizatorów imprezy były: prezentacja osiągnięć pedagogów i ich wychowanków, a także wymiana doświadczeń pedagogicznych wśród nauczycieli z różnych szkół muzycznych Lubelszczyzny i województw ościennych.  Zaproszenia do udziału w konkursie rozesłano do wszystkich szkół muzycznych I stopnia województwa lubelskiego oraz szkół zaprzyjaźnionych województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego. 

Do konkursu zgłoszono 64 uczniów z 12 szkół muzycznych: Lublina (3 szkoły), Bełżyc, Kraśnika, Kozienic, Świdnika, Łukowa, Krasnegostawu, Tomaszowa Lubelskiego, Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Puław.  Przesłuchania miały charakter otwarty. 

Konkurs podzielony został na 2 kategorie: instrumentalną oraz teoretyczną. W kategorii instrumentalnej zostały wydzielone grupy: grupa I - soliści z klas I- III cyklu 6-letniego oraz I – II cyklu 4-letniego, grupa II – soliści – z klas IV – VI cyklu 6-letniego oraz III – IV cyklu 4 - letniego, grupa III – zespoły. Do oceny uczestników powołano 2 odrębne składy jury. 

Podczas IV Regionalnego Konkursu Monograficznego „Klasyk XX wieku”
w kategorii instrumentalnej

Jury w składzie: 

Przewodniczący: 
- prof. Romuald Twardowski – kompozytor, patron PSM I st. w Puławach, 
   wykładowca UMFC w Warszawie
Członkowie jury: 
- dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska – pianistka, wykładowca w KUL w Lublinie
- mgr Magdalena Strońska – pianistka, nauczycielka PSM I st. w Puławach 

- oceniało wykonanie kompozycji Witolda Lutosławskiego oraz utworów regulaminowych przez 15 solistów podzielonych na 2 kategorie wiekowe oraz 5 zespołów. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników postanowiono przyznać następujące nagrody: 


GRUPA I: 

I NAGRODA – Kamila Kołodziejczyk – z PSM I st. im. R. Twardowskiego w Puławach

I NAGRODA(ex aequo) – Maciej Wachowiec – z PSM I st. w Puławach, 


II NAGRODA – Hanna Kopeć – z PSM I st. w Puławach, 

II NAGRODA (ex aequo) – Krystyna Klepacz – z PSM I st. w Ostrowcu Świętokrzyskim, 


III NAGRODA – Weronika Maciejewska – z SSM I st. w Bełżycach, 

III NAGRODA (ex aequo) – Kornelia Filip – z PSM I st. w Puławach, 

III NAGRODA (ex aequo) – Kinga FILIP – z PSM I st. w Puławach, 


Wyróżnienia otrzymali: 

Adam Skica ze SM I st. w Kraśniku, 
Katarzyna Baszcz – ze SSM I st. w BełżycachGRUPA II: 

I NAGRODA – Krzysztof Goliszek – ze SSM I st. w Bełżycach, 
I NAGRODA (ex aequo) – Alicja Czarnecka – z PSM I st. w Puławach, 

II NAGRODA – Łukasiewicz Wojciech – ze SSM I st. w Bełżycach, 
II NAGRODA – Joanna Knap – z SM I i II st. w Lublinie, 

III NAGRODA – Bartosz Rogoża – z PSM I st. w Puławach, 

Wyróżnienie otrzymał : 

Mateusz Bąkała – z PSM I st. w Puławach

GRUPA III – zespoły: 

I NAGRODA – Pajami Trio – z PSM I st. w Puławach, 

II NAGRODA – duet – Agata Tutkaj – flet i Michał Wachowiec – wibrafon – z PSM I st. w Puławach, 

III NAGRODA – zespół smyczkowy ze SM I st. w Kraśniku, 
III NAGRODA (ex aequo) – duet fortepianowy – Maciej i Mateusz Wachowiec – z PSM I st. w Puławach, 

Wyróżnienie otrzymał: 
- duet fortepianowy – Judyta Koter i Sara Kuszyk – z PSM I st. w Puławach. 


Na IV Regionalnym Konkursie Monograficznym „Klasyk XX wieku”
w kategorii teoretycznej 

Jury w składzie: 

- mgr Alicja Twardowska – Wydawnictwo „Pani Twardowska” 
- mgr Beata Fabiańska – PSM I st. w Puławach

- mgr Maria Grabiec – PSM I st. w Puławach, sekretarz jury


- w oparciu o uzyskaną punktację z testów, mających sprawdzić wiedzę o kompozytorze, a także znajomość jego twórczości, wśród przybyłych 25 uczestników, ustaliło następujący podział nagród i wyróżnień: 

I miejsce – Maja Golubiec – z SM I st. w Kozienicach, 
I miejsce (ex aequo) – Agata Dzyr – z PSM I st. w Puławach, 

II miejsce – Kinga Galewska – z PSM I i II st. w Krasnymstawie, 
II miejsce (ex aequo) – Aleksandra Szymczyk – z PSM I i II st. w Krasnymstawie, 
II miejsce (ex aequo) – Agata Tutkaj – z PSM I st. w Puławach, 
II miejsce (ex aequo) – Agata Samuś - z PSM I st. w Puławach, 
II miejsce (ex aequo) – Agnieszka Czarnecka – z PSM I st. w Puławach, 
II miejsce (ex aequo) – Gabriela Nowosad – z PSM I st. w Tomaszowie Lubelskim, 
II miejsce (ex aequo) – Ewelina Soluch – z PSM I st. w Tomaszowie Lubelskim, 

III miejsce – Klaudia Dzik – z PSM PSM Ii II st. w Krasnymstawie, 
III miejsce (ex aequo) – Katarzyna Kulik – z PSM I st. w Puławach, 
III miejsce – Zofia Marzec – z PSM I st. w Ostrowcu Świętokrzyskim, 

Wyróżnienia otrzymali: 

Anna Wilk – z SM I st. w Kraśniku, 
Jan Suski – z OSM I i II st. w Lublinie, 
Adam Śmietanka – z SM I st. w Kozienicach, 
Wiktoria Niedziółka – z PSM I st. w Łukowie, 
Monika Bodzanowska – z PSM I st. w Tomaszowie Lubelskim, Wszystkim uczestnikom konkursu „Klasyk XX wieku” zostały wręczone dyplomy uczestnictwa oraz pamiątki promujące miasto, powiat i gminę Puławy. 
Laureaci konkursu otrzymali dyplom laureata oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców przy PSM I st. im. R.Twardowskiego, Wydawnictwo „Pani Twardowska”, Urząd Miasta Puławy oraz pana Piotra Szczygła. . 
W podsumowaniu Jury stwierdza, że wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się wysokim poziomem wykonawstwa i dobrym zrozumieniem strony interpretacyjnej utworów. Przesłuchania konkursowe pozwoliły młodzieży lepiej zapoznać się z twórczością Witolda Lutosławskiego – utworami dla dzieci, pogłębioną o konkurs wiedzy teoretycznej o Kompozytorze. Warte podkreślenia są występy zespołów kameralnych, ich skład, brzmienie oraz transkrypcje dostosowane do możliwości uczniów. Konkurs pozwolił młodym wykonawcom na kolejne sprawdzenie się na estradzie oraz ogromną motywację do dalszej pracy . 
Od strony formalnej i organizacyjnej konkurs stał na wysokim poziomie, za co należą się szczególne podziękowania dla organizatorów. 
Dyrekcja, pedagodzy i pracownicy PSM I st. w Puławach z zaangażowaniem czuwali nad porządkiem i życzliwą atmosferą podczas konkursowych zmagań i dbali o sprawny ich przebieg. 
Jury uważa, że konkurs powinien mieć swoje dalsze edycje, pomagając w wyszukiwaniu utalentowanej młodzieży, wspierając jej artystyczny rozwój, a także promując miasto Puławy i tutejszą szkołę muzyczną oraz stając się atrakcją kulturalną dla mieszkańców. 

Na tym protokół zakończono. 
Zgodność powyższego protokołu potwierdza komisja w składzie: 


Przewodniczący jury:  (podpis)


Sekretarz jury: (podpis)

Puławy, dnia 12 czerwca 2013 roku

   
 


Program IV monograficznego konkursu
poświęconego życiu i twórczości Witolda Lutosławskiego
„Klasyk XX wieku”

kliknij, żeby otworzyć (zapisać) plik

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia 
im. Romualda Twardowskiego w Puławach

zaprasza
uczniów szkół muzycznych I stopnia regionów: Lubelskiego, Mazowieckiego, Małopolskiego i Podkarpackiego
do udziału w

  IV monograficznym konkursie
poświęconym życiu i twórczości Witolda Lutosławskiego
„Klasyk XX wieku”


Konkurs odbędzie się w dniu 12 czerwca 2013 r. w Puławach

w następujących kategoriach:
1/ teoretyczna
2/ instrumentalna 
(szczegóły w załączeniu)

Zgłoszenia uczniów prosimy nadsyłać do dnia 24 maja 2013 r.
na adres szkoły lub mailowo:
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Puławach
ul. Partyzantów 46
24-100 Puławy
psmpulawy@poczta.onet.pl
(z dopiskiem „Lutos”)

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa -      

 
   
 
   
 


Ze śpiewem do szkoły
XII konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej
Puławy 17 maja 2013

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa -     

Cele konkursu:

- popularyzacja śpiewu jako jednej z form wychowania – muzycznego w szkole,
- popularyzacja piosenek dziecięcych i młodzieżowych w środowisku,
- wymiana repertuaru i doświadczeń między nauczycielami,
- prezentacja pracy nauczycieli szkół,
- nawiązanie współpracy między Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia w Puławach a szkołami,
- promocja szkoły w środowisku.


Regulamin:

- w konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- w czasie konkursu mogą zaprezentować dwie piosenki o zróżnicowanym charakterze o łącznym czasie trwania do 4 minut,
- piosenki mogą być wykonywane bez akompaniamentu lub z akompaniamentem,
- wykonawcy śpiewają solo.

Powołane przez organizatorów jury oceniać będzie:
- poprawność wykonania,
- dobór repertuaru,
- ogólne wrażenie prezentacji. 


Nagrody:

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Osoby, które zajmą trzy pierwsze miejsca będą mogły uczęszczać do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. bez badania przydatności i będą mogły pobierać naukę na dowolnie wybranym instrumencie.


Wypełnione druki prosimy składać do 10 maja w sekretariacie szkoły lub prosimy przesłać na adres: PSM I st. I st. im. Romualda Twardowskiego w Puławach ul. Partyzantów 32

Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzygają organizatorzy. Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu 81 8885850
Konkurs odbędzie się 17 maja o godzinie 9:15 w Sali Widowiskowej PSM I st. im. R. Twardowskiego w Puławach ul Partyzantów 46

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.

   
 


Protokół Jury III Monograficznego Konkursu  „Dwie strony duszy”

 
    Protokół jury konkursu "Dwie strony duszy" *.pdf
 
   
 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Puławach
zaprasza
uczniów szkół muzycznych I stopnia regionu lubelskiego
do udziału w

  III monograficznym konkursie
poświęconym życiu i twórczości Roberta Schumanna
„Dwie strony duszy”
Konkurs odbędzie się w dniu 28 marca 2012 r. w Puławach
w następujących kategoriach:
1/ teoretyczna
2/ instrumentalna (pianistyczna)
(szczegóły w załączeniu)

Zgłoszenia uczniów prosimy nadsyłać do dnia 15 marca 2012 r.
na adres szkoły lub mailowo:
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Puławach
ul. Partyzantów 32
24-100 Puławy
psmpulawy@poczta.onet.pl
(z dopiskiem „Robert Schumann”)

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa -  

   
 


Ze śpiewem do szkoły
XI konkurs piosenki
Puławy 17 maja 2012


Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa -  

Cele konkursu:

- popularyzacja śpiewu jako jednej z form wychowania muzycznego w szkole,
- popularyzacja piosenek dziecięcych i młodzieżowych w środowisku,
- wymiana repertuaru i doświadczeń między nauczycielami,
- prezentacja wyników pracy nauczycieli szkół,
- nawiązanie współpracy między Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia w Puławach a innymi szkołami,
- promocja szkoły w środowisku.


Regulamin:
- w konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież szkół podstawowych i gimnazjów,
- w czasie konkursu mogą zaprezentować jedną lub dwie piosenki o zróżnicowanym charakterze o łącznym czasie trwania do 4 minut,
- dzieci i młodzież mogą wykonać piosenki bez akompaniamentu lub z akompaniamentem,
- wykonawcy śpiewają solo.

Powołane przez organizatorów jury oceniać będzie:
- poprawność wykonania,
- dobór repertuaru,
- ogólne wrażenie artystyczne prezentacji. 


Nagrody:

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Osoby, które zajmą trzy pierwsze miejsca będą mogły uczęszczać do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. bez badania przydatności i będą mogły pobierać naukę na dowolnie wybranym instrumencie.


Wypełnione druki prosimy składać do 9 maja w sekretariacie szkoły lub prosimy przesłać na adres:

PSM I st. w Puławach
24-100 Puławy
ul. Partyzantów 32

Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzygają organizatorzy. 
Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu: 
81 8885850

Konkurs odbędzie się 17 maja o godzinie 9:15 w Sali Widowiskowej PSM I st. w Puławach ul. Partyzantów 32

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.

   
 


Ze śpiewem do szkoły
X konkurs piosenki dziecięcej
Puławy 20 maja 2011

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa -  

Cele konkursu:
- popularyzacja śpiewu jako jednej z form wychowania – muzycznego 
  w przedszkolu i w szkole,
- popularyzacja piosenek dziecięcych w środowisku,
- wymiana repertuaru i doświadczeń między nauczycielami,
- prezentacja pracy nauczycieli przedszkoli i szkół,
- nawiązanie współpracy między Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia 
  w Pulawach a przedszkolami i szkołami,
- promocja szkoły w środowisku.

Regulamin:
- w konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 6 do 10 lat,
- w czasie konkursu mogą zaprezentować dwie piosenki o zróżnicowanym 
  charakterze o łącznym czasie trwania do 4 minut,
- dzieci mogą wykonać piosenki bez akompaniamentu 
  lub z akompaniamentem,
- dzieci śpiewają solo.

Powołane przez organizatorów jury oceniać będzie:
- poprawność wykonania,
- dobór repertuaru,
- ogólne wrażenie prezentacji.

Nagrody:
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Osoby, które zajmą trzy pierwsze miejsca będą mogły uczęszczać do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. bez badania przydatności i będą mogły pobierać naukę na dowolnie wybranym instrumencie.

Wypełnione druki prosimy składać do 5 maja w sekretariacie szkoły lub prosimy przesłać na adres:

PSM I st. w Puławach
24-100 Puławy
ul. Partyzantów 32

Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzygają organizatorzy. 
Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem 
telefonu 81 8885850
Konkurs odbędzie się 20 maja o godzinie 9.15 w Sali Koncertowej 
PSM I st. w Puławach
ul Partyzantów 32

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.

   
 II REGIONALNY KONKURS MONOGRAFICZNY
„MISTRZ TWARDOWSKI”
pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
6 kwietnia 2011 r. PSM I st. w Puławach

Dyrekcja i pedagodzy PSM I st. w Puławach zapraszają Państwa Szkołę do udziału w konkursie monograficznym poświęconym twórczości współczesnego polskiego kompozytora Romualda Twardowskiego "MISTRZ TWARDOWSKI"

Organizatorami konkursu są:

Wydawnictwo "Pani Twardowska"
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Puławach
Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika" 

Patronat medialny konkursu:

Radio Lublin 
TVP Lublin

  


SKŁAD JURY:

Kategoria instrumentalna

PRZEWODNICZĄCY 

- prof. Romuald Twardowski - kompozytor

CZŁONKOWIE

- prof. Edward Wolanin - AM im F. Chopina w Warszawie

- mgr Waldemar Ziemnicki - PSM I st. w Puławach

Kategoria teoretyczna

PRZEWODNICZĄCA

- mgr Alicja Twardowska - Wydawnictwo “Pani Twardowska”

- mgr Beata Fabiańska - PSM I st. w Puławach

SEKRETARZ 

- Dorota Kapica-Kośmińska - PSM I st. w Puławach 


PROGRAM KONKURSU

9:30 - sala koncertowa PSM I st. w Puławach - OTWARCIE KONKURSU
9:40 - 10:45 przesłuchania kategorii B (zespoły)
10:15 - 11:15 konkurs teoretyczny
10:45 - 11:15 przerwa (próby solistów w sali koncertowej)
11:15 - 13:15 przesłuchania w kategorii A (soliści)
13:15 - 14:00 przerwa (obrady jury) 

17:00 - Sala widowiskowa Puławskiego Ośrodka Kultury ”Dom Chemika”
KONCERT LAUREATÓW oraz Warszawskiej Orkiestry Smyczkowej 
im. Z. Brzewskiego, fortepian: Adam Goździewski

W programie utwory Romualda Twardowskiego:
1. Canzona
2. Koncert staropolski
3. Mały koncert na fortepian i orkiestrę smyczkową

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Poniżej udostępniamy regulamin i druki zgłoszeniowe konkursu:  

Materiały dotyczące uczestników konkursu  -

Regulamin konkursu 
  Regulamin konkursu
Karta zgłoszeniowa  - soliści
  Karta zgłoszeniowa - soliści
Karta zgłoszeniowa - zespoły
  Karta zgłoszeniowa - zespoły

 

   
 
   
 
W dniu 10 marca 2010r. odbył się w  Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Puławach I Regionalny Konkurs Chopinowski „Mój Chopin”.  Głównym celem konkursu było przybliżenie uczniom twórczości Chopina, stylu epoki w której komponował, pobudzenie zainteresowania muzyką polską  i kształtowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych. Ważnym aspektem pozostaje też rozwój świadomości reprezentowania szkoły, poczucie przynależności do środowiska lokalnego i promocja szkoły w regionie. Jury ma nadzieję, że impreza ta wpisze się na trwałe w kalendarz przeglądów i festiwali regionalnych, pomagając w wyszukiwaniu utalentowanej młodzieży oraz wspierając jej artystyczny rozwój. W konkursie „Mój Chopin” udział wzięli uczniowie klas fortepianu ze szkół muzycznych w: Lublinie, Biłgoraju, Nałęczowie, Radzyniu Podlaskim, Zamościu, Łukowie i Puławach. 

JURY W SKŁADZIE: 

PRZEWODNICZACY:

dr Piotr Chilimoniuk - UMCS w Lublinie - wydz. artystyczny

CZŁONKOWIE: 
1. mgr Magdalena Strońska PSM I st. Puławy 
2. mgr Jolanta Woźniak SM I i II st. w Lublinie
3. mgr Tatiana Kucharuk PSM I st. w Biłgoraju
4. mgr Grzegorz Serewa Prywatna Szkoła Muzyczna w Nałęczowie 
5. mgr Ewa Łańcut - Nestoruk - PSM I st. w Radzyniu Podlaskim

SEKRETARZ: - mgr Dorota Kapica 

GRUPA I
: uczniowie klas młodszych - do klasy czwartej włącznie cyklu sześcioletniego oraz uczniowie klas I i II cyklu czteroletniego (8 uczestników).
GRUPA II: uczniowie klas starszych – piątej i szóstej cyklu sześcioletniego oraz III 
i IV cyklu czteroletniego (9 uczestników).

GRUPA I
I. NAGRODA - Gabriela Dudek, PSM I St. im. K. Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim 
II. NAGRODA - ex equo: Aleksandra Łodzińska - PSM I st. w Puławach 
                            oraz Ewa Ostrowska - SM I i II st. Im. T. Szeligowskiego w Lublinie
III. NAGRODA - ex equo Kacper Szteinmiller - PSM Ist. W Biłgoraju
                                           Alicja Czarnecka - PSM Ist. W Pulawach

WYRÓŻNIENIA: 
1.  Szymon Nowak - PSM I st. w Puławach GRUPA II
I. NAGRODA - nie przyznano 
II. NAGRODA - ex equo – Emilia Jastrzębska - SM I i II st. Im. T. Szeligowskiego 
                                             w Lublinie
                                             Katarzyna Kopiejek - PSM I st. im. K. Lipińskiego 
                                                                                    w Radzyniu Podlaskim 

III. NAGRODA - Katarzyna Araucz - PSM I st. w Puławach
                             Marzena Wiśniewska - PSM I st. w Puławach
                             Kamila Tarnawska - PSM I i II st. im. K. Szymanowskiego w Zamościu 

WYRÓŻNIENIA: 

1. Katarzyna Łysiak PSM I i IIst. im. K.Szymanowskiego w Zamościu 
2. Kinga Kaczkowska PSM I st. w Puławach
3. Adrian Szepietowski PSM I st. im. M. Karłowicza w Łukowie
4. Karolina Zabielska PSM I st. w Puławach 


   
 
Lista uczestników I REGIONALNEGO  KONKURS z AUDYCJI MUZYCZNYCH 
„MÓJ CHOPIN” - dla szkół muzycznych I stopnia regionu lubelskiego


1. Iga Adamczuk – Prywatna Szkoła Muzyczna I st. 
im. I. J. Paderewskiego w Nałęczowie – nauczyciel Barbara Cedrowska
2. Przemysław Kosidło – Prywatna Szkoła Muzyczna I st. 
im. I. J. Paderewskiego w Nałęczowie – nauczyciel Barbara Cedrowska
3 Jan Bielak – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. 
im. K. Lipińskiego w Lublinie – nauczyciel Aneta Walczewska
4. Dorota Bogacz – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. 
im. K. Lipińskiego w Lublinie – nauczyciel Aneta Walczewska
5. Zuzanna Hanc – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. 
im. K. Lipińskiego w Lublinie – nauczyciel Aneta Walczewska
6. Jan Mycka – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. 
im. K. Lipińskiego w Lublinie – nauczyciel Aneta Walczewska
7. Aleksandra Gilewska – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. 
im. K. Lipińskiego w Lublinie – nauczyciel Ewa Kajak
8. Maria Jakubowska – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. 
im. K. Lipińskiego w Lublinie – nauczyciel Ewa Kajak
9. Dominik Kufel – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. 
im. K. Lipińskiego w Lublinie – nauczyciel Ewa Kajak
10. Justyna Miedzwiecka – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. 
im. K. Lipińskiego w Lublinie – nauczyciel Ewa Kajak
11. Aleksandra Pałka – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. 
im. K. Lipińskiego w Lublinie – nauczyciel Ewa Kajak
12. Agata Rutkowska – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. 
im. K. Lipińskiego w Lublinie – nauczyciel Ewa Kajak
13. Milena Smyl – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. 
im. K. Lipińskiego w Lublinie – nauczyciel Rafał Chyżyński
14. Wiktoria Szczepkowska – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. 
im. K. Lipińskiego w Lublinie – nauczyciel Rafał Chyżyński
15. Dominika Biernat – Szkoła Muzyczna I i II st. 
im. W. Lutosławskiego w Lublinie – nauczyciel Elżbieta Mila-Suska
16. Klara Juros – Szkoła Muzyczna I i II st. 
im. W. Lutosławskiego w Lublinie – nauczyciel Elżbieta Mila-Suska
17. Maria Olesińska – Szkoła Muzyczna I i II st. 
im. W. Lutosławskiego w Lublinie – nauczyciel Elżbieta Mila-Suska
18. Magdalena Bojar – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. 
im. W. Lutosławskiego w Krasnymstawie – nauczyciel Anna Tryniecka
19. Izabela Ćwir – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. 
im. W. Lutosławskiego w Krasnymstawie – nauczyciel Anna Tryniecka
20. Dominika Dąbrowska – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
 im. W. Lutosławskiego w Krasnymstawie – nauczyciel Anna Tryniecka
21. Kamila Borucka – Państwowa Szkoła Muzyczna I st. "
w Tomaszowie Lubelskim – nauczyciel Ewa Pudełko
22. Dominika Mazur – Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 
w Tomaszowie Lubelskim – nauczyciel Ewa Pudełko
23. Paulina Jurszczyn – Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 
w Tomaszowie Lubelskim – nauczyciel Ewa Pudełko
24. Monika Koper – Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 
w Tomaszowie Lubelskim – nauczyciel Ewa Pudełko
25. Joanna Dudzik – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. 
im. K. Szymanowskiego w Zamościu – nauczyciel Iwona Pieczykolan
26. Patrycja Machajska – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
im. K. Szymanowskiego w Zamościu – nauczyciel Iwona Pieczykolan
27. Aneta Puławska – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
im. K. Szymanowskiego w Zamościu – nauczyciel Iwona Pieczykolan
28. Edyta Suchora – Szkoła Muzyczna I st. w Kraśniku – nauczyciel Aneta Wróbel
29. Kinga Suchora – Szkoła Muzyczna I st. w Kraśniku – nauczyciel Aneta Wróbel
30. Adam Czarnecki – Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 
w Puławach – nauczyciel Beata Fabiańska
31. Martyna Leszek – Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 
w Puławach – nauczyciel Beata Fabiańska
32. Katarzyna Kucharska – Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 
w Puławach – nauczyciel Beata Fabiańska
33. Marlena Braksal – Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 
w Puławach – nauczyciel Beata Fabiańska
34. Bartosz Zawadzki – Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 
w Puławach – nauczyciel Beata Fabiańska
35. Agata Chowicka – Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 
w Puławach – nauczyciel Beata Fabiańska
36. Paweł Czopek – Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 
w Puławach – nauczyciel Beata Fabiańska

   
   


Dyrekcja i pedagodzy PSM I st. w Puławach zapraszają Państwa Szkołę do udziału w konkursach monograficznych które będą odbywać się w naszej szkole. Rok 2010 poświęcony jest Fryderykowi Chopinowi. Konkurs będzie przebiegał w dwu dziedzinach:
      a) audycje muzyczne  - termin konkursu: 24.03.2010 r
      b) muzyka instrumentalna - termin komkursu: 10.03.2010 r


Poniżej udostępniamy regulaminy i druki zgłoszeniowe konkursów:

I regionalny konkurs z Audycji Muzycznych „Mój Chopin"

  *.doc  *.pdf


REGIONALNY KONKURS CHOPINOWSKI dla szkół muzycznych I stopnia:

  *.doc  *.pdf

Lista uczestników I Regionalnego Konkursu Chopinowskiego dla szkół muzycznych I st. regionu lubelskiego w Państwowej Szkole Muzycznej I st w Puławach 
- 10 marca 2010 r. wg. kolejności występów:

GRUPA I

1. Łodzińska Aleksandra - kl. III/6 - PSM I st. Puławy
2. Nowak Szymon  - kl. II/4 - PSM I st. Puławy
3. Ostrowska Ewa - kl. III/6 - PSM I i II st. im. Szeligowskiego, Lublin
4. Poznańska Eliza - kl. IV/6 - PSM I st. Puławy
5. Szteimiller Kacper - kl. IV/6 - PSM I st. Biłgoraj
6. Surmacz Aleksander - kl. IV/6 - PSM I i II st. im. K.Szymanowskiego, 
              Zamość
 
7. Wójcik Angelika - kl. III/6 - Prywatna Szkoła Muzyczna Nałęczów
8. Wójcik Anna Magdalena - kl. III/6 - Prywatna Szkoła Muzyczna Nałęczów
9. Wójcik Weronika  - kl. III/6 - Prywatna Szkoła Muzyczna Nałęczów
10. Czarnecka Alicja - kl. II/6 - PSM I st. Puławy
11. Dudek Gabriela  - kl. IV/6 - PSM I st. im. K.Lipińskiego, Radzyń Podl.

GRUPA II

1. Figarski Patryk - kl. V/6 - Prywatna Szkoła Muzyczna Nałęczów
2. Łysiak Katarzyna - kl. VI/6 - PSM I i II st. im. K.Szymanowskiego,
              Zamość
3. Jastrzębska Emilia - kl. V/6 - PSM I i II st. im. Szeligowskiego, Lublin
4. Kaczkowska Kinga - kl. V/6 - PSM I st. Puławy
5. Kopiejek Katarzyna - kl. V/6 - PSM I st. im. K.Lipińskiego Radzyń Podl.
6. Lenartowicz Monika - kl. III/4 - PSM I st. Puławy
7. Tarnawska Kamila - kl. VI/6 - PSM I i II st. im. Szymanowskiego,
              Zamość
8. Szepietowski Adrian  - kl. IV/4 - PSM Łuków
9. Wiśniewska Marzena - kl. VI/6 - PSM I st. Puławy
10. Zabielska Katarzyna - kl. V/6 - PSM I st. Puławy
11. Araucz Katarzyna - kl. V/6 - PSM I st. Puławy


GRUPA I - próby do przesłuchań od godz. 8.30 - 10.00 ( sale lekcyjne na terenie szkoły) - przesłuchania konkursowe od godz. 10.00 11.30 (sala koncertowa szkoły)

GRUPA II - próby do przesłuchań od godz.11.30 - 12.30
- przesłuchania konkursowe od godz. 12.30 - 14.30

Ogłoszenie wyników Konkursu i Koncert Laureatów odbędzie się w sali koncertowej 
Domu Chemika w Puławach o godzinie 17.00.

W przerwie od godz. 14.30 - 16.00, proponujemy obiad w restauracji „Prima” lub barze azjatyckim „Kim Loan” znajdujących się w sąsiedztwie naszej szkoły.

lista w *.pdf:

   

     

 
         
      PSM I st. im. R. Twardowskiego w Puławach - 2015/2016