19 grudnia (piątek) 2014 r. o godz. 16.30 odbył się w naszej szkole "Wieczór kolęd". Na scenie zaprezentowały się zespoły kameralne, które składały się z uczniów naszej szkoły, a także chór szkolny (dyrygowała Pani Zinaida Strzelczyk), zespół rytmiczny (prowadzony przez Panią Małgorzatę Formańską-Kasperek) oraz orkiestra szkolna (prowadzona przez Pana Wiesława Bednarza oraz Panią Dyrektor - Stanisławę Małgorzatę Ziemnicką, która również dyrygowała orkiestrą). Koncert poprowadziła Pani Dyrektor. Rafał Maciąg


 

29 listopada (sobota) 2014 r. w Galerii Zielonej w Puławach odbył się koncert charytatywny w ramach akcji "Szlachetna paczka". W koncercie wystąpili uczniowie naszej szkoły z klas: akordeonu, fletu i gitary. Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia, dostępnej w szkolnym kanale serwisu YouTube (link poniżej). Rafał Maciąg


kliknij, żeby otworzyć link

 

17 listopada (poniedziałek) 2014 r. o godz. 18.00 w sali koncertowej naszej szkoły odbył się recital chopinowski Pana Karola Garwolińskiego. Pianista wykonał: Polonez A-dur Op. 40 nr 1, Polonez As-dur Op. 53, Scherzo cis-moll op.39, 4 Mazurki op. 24 (g-moll, C-dur, As-dur, B-dur), Balladę g-moll op. 23. Rafał Maciąg 

 

13 listopada (czwartek) 2014 r. o godz. 16.30 odbył się w naszej szkole koncert znakomitego polskiego gitarzysty - dr Krzysztofa Pełecha. Koncert poprzedziły warsztaty prowadzone przez gitarzystę z uczniami naszej szkoły uczącymi się gry na gitarze. Rafał Maciąg 

 

12 listopada (środa) 2014 r. o godz. 17.15 odbył się w naszej szkole koncert z okazji 96 rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. W programie usłyszeliśmy utwory polskich kompozytorów w wykonaniu uczniów i nauczycieli (Pani Dorota Kapica-Kośmińska, Pani Aleksandra Piech, Pan Rafał Maciąg). Na scenie zaprezentował się również chór szkolny (dyrygowała Pani Zinaida Strzelczyk) oraz orkiestra szkolna (dyrygowała Pani Dyrektor - Stanisława Małgorzata Ziemnicka). Koncert prowadziła Pani Elżbieta Sokół. Rafał Maciąg  

30 października (czwartek) 2014 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty fletowe, które poprowadziła Pani dr Ewelina Zawiślak (Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi). W warsztatach uczestniczyli uczniowie Pani Marii Grabiec, a także nauczyciele gry na innych instrumentach dętych z naszej szkoły. Rafał Maciąg  (fot. Andrzej Toruński i Marzena Grabiec)

 

21 października (wtorek) 2014 r. o godz. 17:00 w sali koncertowej szkoły odbyła się prezentacja efektów warsztatów prowadzonych przez wybitnego polskiego pianistę - Waldemara Malickiego w ramach projektu "Wspólne muzykowanie" sponsorowanego przez Fundację PZU. Wspólnie z wirtuozem wystąpili uczniowie naszej szkoły: Natalia Łaszcz, Barbara Wójcik  (naucz. Pan Wiesław Bednarz); Mariusz Wiśniewski, Michał Szymański, Bartłomiej Grudzień,  Łukasz Pajurek (naucz. Pan Waldemar Ziemnicki); Daria Bednarska (naucz. Pani Maria Grabiec); Bartłomiej Lipski, Franciszek Staniak (naucz. Pan Bogdan Lipiński); Michał Wachowiec, Jakub Jańczak, Marcin Marzec (naucz. Pan Paweł Drabarz); Kacper Chmielewski, Kacper Matejek (naucz. Pan Piotr Wróblewski); Daniel Banasiewicz (naucz. Pan Jurand Przewłoka); Mikołaj Sułek (naucz. Pan Ariel Lichaczewski). Prezentacja została entuzjastycznie przyjęta przez publiczność, która zapełniła naszą salę koncertową. Rafał Maciąg

 

 

13 października (poniedziałek) 2014 r. o godz. 17.30 odbył się uroczysty koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w którym występowali uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły. Koncert został zorganizowany przez samorząd szkolny pod kierownictwem opiekuna samorządu - Pani Zinaidy Strzelczyk. Po koncercie Dyrektor szkoły - Pani Stanisława Małgorzata Ziemnicka odczytała list nadesłany przez Rzecznika Praw Dziecka z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczyła Nagrody Dyrektora nauczycielom za ich szczególne osiągnięcia dydaktyczne w ubiegłym roku szkolnym. Przedstawicielka Rady Rodziców - Pani Katarzyna Musiatowicz podziękowała wszystkim nauczycielom za trud nauczania, opieki i wychowywania dzieci. Rafał Maciąg
 

9 pażdziernika 2014 r. - w zakładce FESTIWALE udostępniliśmy regulamin wraz z kartami zgłoszeniowowymi X Festiwalu Muzyki Akordeonowej im. Ryszarda Malickiego w Puławach, który odbędzie się 14 kwietnia 2015 r.

 

3 pażdziernika 2014 r.
- w zakładce KONKURSY dostępny jest regulamin VI monograficznego konkursu „Razem z Fryderykiem”,  poświęconego życiu i twórczości F. Chopina oraz kompozytorów polskiego romantyzmu, jaki odbędzie się 25 marca 2015 r. w Puławach.

 

18 września (czwartek) o godz. 16.30 w sali koncertowej naszej szkoły odbyła się audycja muzyczna pt. "Techniki relaksacyjne i oddechowe dla muzyków", którą poprowadził p. Michał Dębek - student III roku na Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. Prowadzący zaprezentował (przy współuczestnictwie publiczności) szereg ćwiczeń oddechowych i relaksacyjnych, które powinny być uzupełnieniem codziennego ćwiczenia na instrumencie. Rafał Maciąg
 

1 września o godz. 16:30 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015. Dyrektor szkoły Pani Stanisława Małgorzata Ziemnicka przywitała wszystkich obecnych, przedstawiła ramowy plan zajęć dla poszczególnych klas i odczytała list Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do społeczności szkół artystycznych. Uroczystość zakończyły indywidualne spotkania uczniów z nauczycielami. Rafał Maciąg 

25 sierpnia 2014 r. - w zakładce PLAN ZAJĘĆ dostępny jest plan zajęć przedmiotów teoretycznych i zespołów dla klas obu cykli nauczania w roku szkolnym 2014/2015.

 

5 sierpnia 2014 r. - Informujemy, że w zakładce REKRUTACJA dostępny jest plik *.pdf z listą uczniów przyjętych do PSM I st. im. R. Twardowskiego w Puławach w roku szkolnym 2014/2015. 

 

26 i 27 czerwca 2014 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014, które poprowadziła p. dyr. S. M. Ziemnicka. Usłyszeliśmy sprawozdanie z całorocznej działalności szkoły, m.in. z udziałów uczniów w konkursach i koncertach. Przewodnicząca Rady Rodziców, p. Anna Chabros  podziękowała wszystkim nauczycielom za trud nauczania i wychowania dzieci. P. Dyrektor S. M. Ziemnicka odczytała listy Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z życzeniami udanych i bezpiecznych wakacji. Rodzice wyróżniających się uczniów otrzymali z rąk p. Dyrektor listy gratulacyjne, a wyróżniający się uczniowie - nagrody. Uroczystość zakończył koncert w wykonaniu uczniów i życzenia dla wszystkich od P. Dyrektor. Do zobaczenia w kolejnym roku szkolnym 2014/2015! Beata Fabiańska 

24 czerwca 2014 r. odbył się koncert wyróżniających się uczniów cyklu 6-letniego i 4-letniego, którzy zaprezentowali kompozycje F. Chopina, J.S. Bacha, A. Corelliego. Koncert prowadziła p. Maria Grabiec. Beata Fabiańska

 


 

17 czerwca 2014 r. - Informujemy, że w zakładce REKRUTACJA dostępny jest plik *.pdf z listą  zakwalifikowanych kandydatów na uczniów PSM I st. im. R. Twardowskiego w Puławach w roku szkolnym 2014/2015. Lista uczniów przyjętych do szkoły ukaże się na szkolnej stronie do dnia 05.08.2014 r.

 

17 czerwca 2014 r. odbył się koncert tegorocznych absolwentów naszej szkoły. W programie koncertu znalazły się utwory muzyki poważnej i rozrywkowej, w tym filmowej. Koncert prowadziła p. dyr. S. M. Ziemnicka. Beata Fabiańska

 

16 czerwca 2014 r. odbył się wewnątrzszkolny konkurs pt: „Zespoły Rodzinne i nie tylko”, w którym udział wzięło 46 uczniów naszej szkoły w różnych konfiguracjach zespołowych. Zaprezentowały się instrumentalne duety, tria i kwartety. W ich wykonaniu usłyszeliśmy utwory: A. Gradeckiego, F. Emmontsa, A. Rowleya, A. Diabelliego, A. Różyckiego, S. Joplina, J. Garści, The Beatles, K. Stromengera, R. Twardowskiego, L. Moschelesa, L. Zetta, W. Lutosławskiego, E. Griega, J.S. Bacha i H.P. Keuninga. Inicjatorką konkursu była p. Elżbieta Sokół. Jury konkursu nagrodziło najlepszych wykonawców (szczegóły w zakładce „Konkursy”). Beata Fabiańska


 

3 czerwca 2014 r. społeczność szkolna obchodziła Międzynarodowy Dzień Dziecka. Uroczystość rozpoczęła się występem Orkiestry Szkolnej, która zaprezentowała wiązankę pieśni patriotycznych. Następnie usłyszeliśmy solistów i zespoły kameralne w bardzo różnorodnym repertuarze. Koncert prowadzili uczniowie: Julia Kramek i Piotr Osek. Całą uroczystość przygotował Samorząd Uczniowski pod kierunkiem p. Zinaidy Strzelczyk. Beata Fabiańska

 

26 maja 2014 r. z okazji Dnia Matki odbył się koncert dedykowany wszystkim Mamom, w którym swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie klas pierwszych cyklu 6-letniego. Koncert prowadziła p. Maria GrabiecBeata Fabiańska 

18 maja 2014 r. w Nałęczowskim Ośrodku Kultury w Nałęczowie w ramach Nałęczowskiej Sceny Młodych Talentów „JUVENILIA 2014”, zorganizowanej przez Filharmonię Lubelską pod patronatem honorowym Burmistrza Nałęczowa oraz Wizytatora Regionu Lubelskiego Centrum Edukacji Artystycznej, wystąpili uczniowie PSM I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Puławach. Barbara Wójcik - uczennica klasy skrzypiec p. Wiesława Bednarza zaprezentowała „Mazurek” Adama Wrońskiego. Przy fortepianie towarzyszyła jej p. Dorota Kapica-Kośmińska. Hanna Kopeć - uczennica klasy fortepianu p. Elżbiety Sokół wykonała dwa utwory: „Konną Przejażdżkę” (Johanna Friedricha Burgmüllera) oraz „Lizak na patyku” (L. Kassen). Dwa utwory („Walc” S. Bethmanna i „Polkę” F.Maschnera) zaprezentował duet akordeonowy w składzie: Franciszek Staniak i Bartłomiej Lipski (uczniowie p. Bogdana Lipińskiego). Występ młodych artystów spotkał się z ciepłym przyjęciem licznie zgromadzonej publiczności. Gratulujemy udanych występów. Beata Fabiańska

 

16 maja 2014 r. odbył się w naszej szkole koncert „Życie Jana Pawła II w kompozycjach Adama Czarneckiego”. Trio rodzinne w składzie: Alicja Czarnecka (fortepian), Agnieszka Czarnecka (flet) i Adam Czarnecki (akordeon) zaprezentowało szereg ciekawych kompozycji, do powstania których przyczyniła się fascynacja młodego kompozytora osobą Papieża Polaka. Wszyscy młodzi artyści są absolwentami naszej szkoły, a obecnie uczniami szkoły muzycznej II stopnia. Beata Fabiańska 

W dniu 13 maja 2014 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Puławach odbył się XIII konkurs piosenki dzieciecej „Ze śpiewem do szkoły”. W konkursie wzięły udział dzieci z pięciu szkół - z Puław, Góry Puławskiej, Karczmisk i Kurowa. Komisja w składzie: Maria Grabiec i Dorota Kapica-Koś́miń́ska przyznała równorzędne nagrody 23 wykonawcom, którzy już w tym roku będą mogli zostać uczniami klasy I-szej cyklu 6 letniego lub 4 letniego na wybranym przez siebie instrumencie. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy! (więcej w zakładce „Konkursy”). Beata Fabiańska 

5 maja 2014 r. odbył się w naszej szkole uroczysty koncert z okazji 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja. Program koncertu obejmował polskie pieśni patriotyczne oraz utwory Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Romualda Twardowskiego oraz Wojciecha Kilara. Wystąpił Chór Szkolny pod dyr. p. Zinaidy Strzelczyk, Orkiestra Szkolna prowadzona przez p. dyr. Stanisławę Małgorzatę Ziemnicką, zespół wokalno-instrumentalny przygotowany przez p. Małgorzatę Formańską-Kasperek oraz soliści (uczniowie i nauczyciele - p. Kamil Węgorek i p. Rafał Maciąg). Całą uroczystość prowadziła P. Elżbieta Sokół. Beata Fabiańska


 

28 kwietnia 2014 r. w dniu 2. rocznicy nadania naszej szkole imienia wybitnego kompozytora polskiego prof. Romualda Twardowskiego obchodziliśmy uroczyście Dzień Patrona. Obchody rozpoczęły się śpiewem hymnu szkoły w wykonaniu Chóru Szkolnego pod kier. P. Zinaidy Strzelczyk, po którym wystąpiła P. Dyrektor Stanisława M. Ziemnicka, która krótko przypomniała zgromadzonym historię starań o nadanie imienia. Następnie P. Alicja Twardowska - żona profesora - wręczyła najlepszym uczniom okolicznościowe upominki. P. Magdalena Cyran i P. Magdalena Błażejczyk przedstawiły multimedialną prezentację poświęconą życiu i twórczości prof. Romualda Twardowskiego, podczas której wystąpił również duet skrzypcowy, trio gitarowe i P. Rafał Maciąg (fortepian). W wykonaniu artystów usłyszeliśmy kompozycje Patrona
Beata Fabiańska


 

10 kwietnia 2014 r. odbył się V Makroregionalny Konkurs Monograficzny „Wokół rodziny Bachów” – poświęcony życiu i twórczości Jana Sebastiana Bacha oraz jego rodziny. Organizatorem imprezy była Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Romualda Twardowskiego w Puławach, a współorganizatorami - Centrum Edukacji Artystycznej w Lublinie i Wydawnictwo „Pani Twardowska”.  Fundatorami nagród w tegorocznym konkursie byli: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Fortepianu EPTA Poland, Urząd Miasta Puławy, Gmina Puławy, Rada Rodziców przy PSM I st. im. R. Twardowskiego w Puławach oraz wydawnictwo „Pani Twardowska”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prof. UMFC, patron naszej szkoły - Romuald Twardowski, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Fortepianu EPTA Poland, Prezydent Miasta Puławy – Janusz Grobel, Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński oraz Przewodniczący Rady Miasta Puławy Zbigniew Śliwiński. Patronat medialny sprawowała Telewizja Kablowa TVK Puławy oraz tygodnik „Nasz region”. W zmaganiach konkursowych, obejmujących kategorię instrumentalną i teoretyczną wzięło udział 67 uczniów z 15 szkół muzycznych - z Lublina, Radomia, Chełma, Gostynina, Kozienic, Krasnegostawu, Bełżyc, Puław, Starachowic, Tomaszowa Lubelskiego, Radzynia Podlaskiego, Mysiadła, Kraśnika i Garwolina. Rywalizację oceniały dwa składy jury. Przewodniczącym jury części instrumentalnej konkursu był prof. Romuald Twardowski, a części teoretycznej - p. Alicja Twardowska. Konkurs zakończył się koncertem, w którym wystąpili laureaci i nauczyciele (p. Kamil Węgorek i p. Rafał Maciąg) oraz prelekcją p. prof. Romualda Twardowskiego na temat twórczości Jana Sebastiana Bacha. Beata Fabiańska

 

9 kwietnia 2014 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty fletowe, które poprowadziła dr Ewelina Zawiślak - adiunkt Akademii Muzycznej w Łodzi. Uczniowie klasy fletu mieli okazję pogłębić wiedzę na temat techniki gry i zasad interpretacji utworów. Warsztaty zorganizowała p. Maria Grabiec. Beata Fabiańska

 

9 kwietnia 2014 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty fortepianowe prowadzone przez dr Aleksandrę Kowalik-Burdzy (adiunkt Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie), w których uczestniczyli uczniowie klas fortepianu. Tematem zajęć warsztatowych były zagadnienia interpretacyjne i techniczne. Warsztaty zorganizowała p. Elżbieta Sokół. Beata Fabiańska

 

27 marca 2014 r. w naszej szkole odbyła się audycja, poświęcona życiu i twórczości Jana Sebastiana Bacha. Ciekawa forma audycji, zawierająca elementy multimedialne (jak prezentacja video i audio), muzyka na żywo, ciekawa scenografia i stroje z epoki, przybliżyła nam w atrakcyjny sposób sylwetkę i dorobek twórczy jednego z największych kompozytorów w historii muzyki. Mieliśmy okazję poznać bliżej najważniejsze fakty z życia kompozytora, jak też przypomnieć sobie jego największe kompozycje, jak np. Pasja wg Św. Mateusza, Toccata i Fuga d-moll, Koncert na dwoje skrzypiec i orkiestrę. Duet stworzony przez p. Magdalenę Błażejczyk i p. Juranda Przewłokę zaprezentował Arię na strunie G w wersji gitarowej. p. Rafał Maciąg i p. Paweł Drabarz wykonali z kolei Sicilianę z sonaty na flet i klawesyn w wersji na fortepian i trąbkę. Nie zabrakło również tańców barokowych w wykonaniu uczniów klas I-III, przygotowanych przez p. Małgorzatę Formańską-Kasperek. Audycję poprowadzili uczniowie: Karolina Szymańska i Maciej Wójcik. Całość przygotowali: p. Magdalena Błażejczyk, p. Małgorzata Formańska-Kasperek i p. Paweł Drabarz Beata Fabiańska

 

20 marca 2014 r. odbyły się warsztaty gitarowe prowadzone przez dra Krzysztofa Pełecha w formie otwartych lekcji. Temat zajęć dotyczył problemów technicznych i interpretacyjnych. W warsztatach wzięli udział uczniowie klas gitary: Juranda Przewłoki, Magdaleny Błażejczyk i Ewy Zagórskiej. Na zakończenie uczestnicy warsztatów i miłośnicy muzyki gitarowej wysłuchali koncertu w wykonaniu zaproszonego gościa. Program koncertu, poprowadzonego osobiście przez artystę, obejmował wybór znanych kompozycji od baroku po muzykę współczesną, od stylu klasycznego po latynoamerykański. Artysta wykonał kolejno: Asturias Isaaca Albeniza, Wspomnienia z Alhambry Francisco Tarregi, Danca del Altiplano Leo Brouwera, Taniec Brazylijski i Taniec e-moll Jorge Morela, Tema Negro Jorge Cardoso, Suitę lutniową e-moll (Allemande, Courante, Gigue) Jana Sebastiana Bacha, a na bis - Sambę Sebastiana Tabajosa. Po koncercie, który zakończył się burzliwymi oklaskami, wszyscy miłośnicy talentu artysty mieli możliwość nabycia płyt z jego autografem. Pomysłodawcą i organizatorem niezwykle udanego wydarzenia była p. dyr. St. M. Ziemnicka.

Dr Krzysztof Pełech - jeden z najwybitniejszych polskich gitarzystów młodego pokolenia. Współpracował z czołowymi orkiestrami w Polsce, Czechach, Niemczech, Brazylii, Turcji i Słowacji. Występował także dwukrotnie w Filharmonii Berlińskiej z "Berlińską Orkiestrą Festiwalową".  Koncertował niemal we wszystkich krajach europejskich, w Wielkiej Brytanii, Szkocji, USA, Meksyku, Brazylii, Argentynie, Chile, Południowej Afryce, a także w Egipcie, Turcji, Tunezji, Indonezji, Malezji, Tajlandii, Singapurze i Emiratach Arabskich. Uczestniczył wielokrotnie w prestiżowych festiwalach muzycznych o międzynarodowym zasięgu. Jest zapraszany do współpracy z wybitnymi kompozytorami i gitarzystami (Jorge Morel, Jorge Cardoso, Tommy Emmanuel, Joscho Stephan). Brał udział  w dwudziestu jeden konkursach krajowych i międzynarodowych (m.in.Hiszpania, Francja, USA) spośród których, był laureatem szesnastu. W ankiecie "Gitarowy Top" ogłoszonej przez fachowy magazyn muzyczny "Gitara i Bas" artysta został trzykrotnie wybrany najlepszym polskim gitarzystą klasycznym.  Dotychczas nagrał 16 płyt w Polsce, Anglii, Czechach, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Magdalena Błażejczyk, Beata Fabiańska
 

6 marca 2014 r. odbył się na scenie widowiskowej naszej szkoły koncert z okazji Dnia Kobiet. Wystąpili uczniowie płci męskiej, którzy zaprezentowali ciekawy i różnorodny program dedykowany wszystkim Paniom. W ich wykonaniu usłyszeliśmy m.in. kompozycje J.S.Bacha, A. Diabellego, A. Różyckiego, M. Drożdżowskiego, N. Schaeffera. Punktem kulminacyjnym koncertu było brawurowe wykonanie przez Pana Kamila Węgorka (nauczyciela fortepianu) Sonaty Nr 3 op. 28 Sergiusza Prokofiewa oraz miniatury ”Poranek Wiosenny” Franciszka Liszta. Dopełnieniem uroczystości były życzenia i kwiaty. Koncert prowadzili uczniowie: Maciej Wójcik i Grzegorz Tutkaj, a całe wydarzenie zorganizował Samorząd Szkolny pod kierunkiem Pani Zinaidy Strzelczyk i Pani Magdaleny Strońskiej. Dziękujemy!  Beata Fabiańska
 

17 stycznia 2014 r. odbył się w naszej szkole koncert wyróżniających się uczniów. W programie usłyszeliśmy utwory m.in. takich kompozytorów, jak Vicente Gomez, Jan Sebastian Bach, Charles Gounod. Koncert prowadziła p. Maria GrabiecBeata Fabiańska
 

16 stycznia 2014 r. odbył się w naszej szkole koncert uczniów klas pierwszych cyklu 6. i 4. letniego „Mój pierwszy koncert”. W pierwszej części - prowadzonej przez p. dyr. St. M. Ziemnicką - wystąpili uczniowie klasy akordeonu, skrzypiec, klarnetu, fletu, gitary, trąbki, saksofonu i perkusji. Różnorodny program obejmował utwory wielu kompozytorów m.in. W. A. Mozarta, W. Kuklewicza, J. Powroźniaka oraz kolędy i utwory ludowe. W drugiej części koncertu - prowadzonej przez kierownika sekcji fortepianu p. E. Sokół - wystąpili pianiści, prezentując utwory m.in. J. S. Bacha, W. A. Mozarta, J. Garści i R. Twardowskiego. Beata Fabiańska 

12 stycznia 2014 r. uczniowie Szkoły na zaproszenie Stowarzyszenia „W stronę nauki” odwiedzili z koncertem kolęd Parafię Św. Józefa na Włostowicach. Miesiąc styczeń to czas, kiedy rozbrzmiewają jeszcze kolędy. Pięknym zwyczajem kolędując możemy zatrzymać na dłużej atmosferę świątecznych dni. Koncert zatytułowany „Wśród nocnej ciszy” poprowadził Pan Waldemar Ziemnicki. Uczestnikami koncertu byli uczniowie szkoły występując solo, w duetach, triach, kwartetach i w zespole orkiestrowym. Podczas koncertu wystąpił też chór parafialny z kościoła Matki Bożej Różańcowej wykonując razem z orkiestrą szkolną 2 kolędy. Kolędy te bardziej i mniej znane w murach kościoła, wśród choinek, szopki bożonarodzeniowej zabrzmiały zupełnie inaczej niż w murach szkolnych. Wspaniała, niepowtarzalna atmosfera, świąteczny klimat udzielił się wykonawcom i słuchaczom. Na koniec wszyscy obecni włączyli się do wspólnego kolędowania. Wielkie brawa dla wszystkich wykonawców i zaproszenie uczniów Szkoły już na przyszły rok dowodzą, że koncert kolęd był pięknym prezentem choinkowym dla odbiorców koncertu, a wykonawcom przyniósł dużo satysfakcji i zachętę do dalszych starań. Był to jeden z tych koncertów, które pozostaną w naszej pamięci. Marzena Grabiec 
(fot. Zbigniew Białota)


 

20 grudnia 2013 r. w Sali koncertowej Szkoły odbył się koncert kolęd – tradycyjnie zaplanowany na ostatni dzień nauki szkolnej przed przerwą świąteczną. W krótkim czasie po przesłuchaniach półrocznych uczniowie zmobilizowali się, aby na ten koncert przygotować repertuar bożonarodzeniowy. Podczas koncertu usłyszeliśmy zarówno te najbardziej znane i lubiane kolędy, pastorałki i piosenki o tematyce Bożego Narodzenia, ale były też wykonania premierowe kolęd mało znanych. Kolędy wprowadziły atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Świąteczny klimat można było poczuć też za sprawą rozświetlonej choinki, mikołajkowych czapek wykonawców oraz specjalnych strojów dzieci z grupy rytmicznej. Na scenie zaprezentowały się zespoły kameralne specjalnie utworzone do tego koncertu, grupa rytmiczna dzieci z klas młodszych oraz orkiestra szkolna. Do udziału w koncercie zaproszony został także chór z parafii pw. Matki Bożej Różańcowej, który wspólnie z orkiestrą wykonał 2 kolędy. Magiczny, przepełniony świąteczną atmosferą koncert zakończył się jak zwykle wspólnie z publicznością odśpiewanymi kolędami. Marzena Grabiec
 

11 grudnia 2013 r. o godz. 17.00 odbył się w sali widowiskowej naszej szkoły Koncert Mikołajkowy w wykonaniu zespołu "Piotr Biskupski Trio" w składzie: Piotr Biskupski (perkusja), Piotr Olszewski (gitara) oraz Grzegorz Nadolny (gitara basowa). W programie usłyszeliśmy kompozycje własne artystów oraz znane standardy jazzowe. Koncert zorganizował i prowadził P. Piotr Wróblewski. Beata Fabiańska

 

23 listopada 2013 r. w ramach obchodów Powiatowego Dnia Kultury odbył się w Puławskim Ośrodku Kultury "Dom Chemika" w Puławach koncert nauczycieli i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. R. Twardowskiego w Puławach. Wystąpili: Julia i Daria Bednarskie (uczennice W. Bednarza i M. Grabiec), Mateusz i Maciej Wachowiec (uczniowie E. Sokół), Bartłomiej Lipski (uczeń B. Lipińskiego), Barbara Wójcik (uczennica W. Bednarza), Duet perkusyjny Piotra Wróblewskiego, Kamil Węgorek (nauczyciel fortepianu), Wiesław Bednarz (nauczyciel skrzypiec) i Paweł Rotmański (absolwent Szkoły), Ariel Lichaczewski (nauczyciel saksofonu), Magdalena Strońska (nauczyciel fortepianu), Dorota Kapica-Kośmińska (akomp. fortepian.) i Waldemar Ziemnicki (prowadzenie koncertu). W programie koncertu znalazły się m.in. utwory: Dymitra Szostakowicza (Gawot), Roumalda Twardowskiego (Perpetum Mobile), Alberto Circi (Czardasz), Roberta Schumanna (Karnawał Wenecki cz. I), Izaaka Albeniza (Tango), Fryderyka Chopina (Bolero, Polonez As-dur op. 53) oraz Pedro Iturralde (Pequena Czarda).Koncert spotkał się z ciepłym przyjęciem licznie zgromadzonej publiczności. Gratulujemy wszystkim wykonawcom i życzymy dalszych tak udanych występów. Beata Fabiańska

 

12 listopada 2013 r. odbył się w naszej szkole koncert z okazji 95. rocznicy odzyskania niepodległości. W programie usłyszeliśmy utwory polskich kompozytorów w wykonaniu uczniów i nauczycieli. Na scenie zaprezentował się również Chór szkolny, który wykonał pieśni patriotyczne. Koncert prowadziła p. Elżbieta Sokół. Beata Fabiańska
 

8 listopada 2013 r. 54-osobowa grupa uczniów, rodziców i nauczycieli wyruszyła do Radomia, by poznać kolejną instytucję kultury: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego. Celem wyjazdu był musical Josepha Steina, Jerry Bocka i Sheldona Harnicka "Skrzypek na dachu". – jeden z największych hitów w historii musicali. Wyjazd zorganizowała p. Maria Grabiec, która w czasie podróży do Radomia zapoznała uczestników wyjazdu z historią teatru w Radomiu, historią Teatru Powszechnego oraz wiadomościami na temat samego spektaklu.  Radomskie przedstawienie „Skrzypka na dachu” bardzo spodobało się publiczności z Puław. Piękna muzyka z musicalu, z takimi hitami jak: „Gdybym był bogaczem” czy „To świt, to zmrok” pozostanie na długo w pamięci. Marzena Grabiec (zdj. mat. teatru) 

 

W dniu 15 października 2013 r. odbyły się uroczystości Jubileuszu 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Puławach. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza święta w kościele pw. Św. Brata Alberta w Puławach, której oprawę muzyczną przygotowali uczniowie i nauczyciele szkoły. O godz. 16.00 w sali koncertowej rozpoczęła się - hymnem szkoły - część oficjalna Jubileuszu poprowadzona przez Dyrektora szkoły P. Stanisławę Małgorzatę Ziemnicką. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości, a wśród nich: żona Patrona Szkoły Pani Alicja Twardowska, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Pani Beata Drewniacka – Naczelnik Wydziału Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, poseł na Sejm RP Pani Małgorzata Sadurska, przedstawiciel posła na Sejm RP Włodzimierza Karpińskiego, Wizytator regionu lubelskiego CEA Pan Andrzej Walasik, władze miasta Puławy z Panem Prezydentem Januszem Groblem i Panią Wiceprezydent Ewą Wójcik, przewodniczący Rady Powiatu Pan Wojciech Kuba, przedstawiciel Starosty Puławskiego P. Agata Majcher, Wójt Gminy Puławy Pan Krzysztof Brzeziński, radni Rady Miasta Puławy oraz Rady Powiatu Puławskiego, kierownik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta Puławy P. Jolanta Wróbel, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i ośrodków kultury, sponsorzy, przedstawiciele Rady Rodziców, rodzice, nauczyciele, uczniowie oraz przedstawiciele mediów lokalnych i regionalnych. 
Po przywitaniu przez Panią Dyrektor wszystkich gości, odbyła się ceremonia wręczenia nagród, podczas której przekazane zostały listy gratulacyjne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Szkoły, dla P. Dyrektor (łącznie z odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej) oraz nauczycieli. Swoje listy gratulacyjne, upominki i kwiaty przekazali na ręce Pani Dyrektor wszyscy zaproszeni goście. Wręczone zostały również nagrody Dyrektora Szkoły nauczycielom i pracownikom administracji. Nie zabrakło także nagród dla wyróżniających się uczniów, które wręczyła osobiście Pani Alicja Twardowska. Część oficjalną zakończyła prezentacja ważniejszych wydarzeń z 40-letniego życia Szkoły. Zwieńczeniem obchodów Jubileuszu 40-lecia działalności Szkoły był uroczysty koncert, w którym udział wzięli uczniowie oraz nauczyciele, nie wyłączając Pani Dyrektor, która wraz z Orkiestrą jubileuszową pedagogów wykonała utwór finałowy koncertu - wielki przebój Edith Piaf - „Padam, Padam”. Beata Fabiańska  
 

5 września 2013 r. Nastąpiły zmiany w planie zajęć teoretycznych dla cyklu 6-letniego. Aktualny plan z naniesionymi zmianami dostępny jest w działach ORGANIZACJA ROKU i PLAN ZAJĘĆ.

 

2 września o godz. 17:00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014. Dyrektor szkoły p. Stanisława M. Ziemnicka przywitała wszystkich obecnych, przedstawiła ramowy plan zajęć dla poszczególnych klas i odczytała list Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do społeczności szkół artystycznych. Uroczystość zakończyły indywidualne spotkania uczniów z nauczycielami. Beata Fabiańska  
   
 


 
         
      PSM I st. im. R. Twardowskiego w Puławach - 2013/2014